Szkolenia PDF Drukuj EmailOFERTA
OBLIGATORYJNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO DLA BIEGŁYCH REWIDENTÓW
W 2019 ROKU

Zakład Rachunkowości AWE Sp. z o.o. jest jednostką uprawnioną do przeprowadzenia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów w 2019 roku.

Szkolenie realizowane będzie w salach wykładowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (budynek N), ul. Adamskiego 7, w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00. Harmonogram proponowanych szkoleń w 2019 r. przedstawia się następująco:

 Termin szkolenia

Moduł

 Temat szkolenia

Wykładowca
Liczba godzin
szkolenia 
Blok
Forma prowadzenia zajęć

 

Cena brutto[zł]*


8 listopad 2019
(odwołano) 3.2017.R.8


Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów prof. zw. dr hab. Halina Buk
 8  Rachunkowość
(8 godzin)
 Wykładowo-
warsztatowe

277,00
z podręcznikiem


14-15 i 21 październik 2019
(odwołano) 


7.2017.R.24

Konsolidacja sprawozdań finansowych

prof. zw. dr hab. Halina Buk 24Rachunkowość (24 godziny)
 Wykładowo-
warsztatowe

665,0
z podręcznikiem

18 listopad 2019
(odwołano) 


19.2018.R.8

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 "Przychody umów z klientami"

 prof. zw. dr hab. Halina Buk 8 Rachunkowość
(8 godzin)
 Wykładowo-
warsztatowe

250,00
z podręcznikiem

14-15 listopad 2019
(odwołano) 

 25.2019.A.16

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

dr Władysław Fałowski, biegły rewident, Przewodniczący KKN
 16Rewizja finansowa
(16 godzin)

 Wykładowo-
warsztatowe

490,00
z podręcznikiem

*Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały merytoryczne do szkolenia (podręczniki/materiały PIBR) oraz poczęstunek podczas przerw kawowych.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania danego Modułu szkolenia, jeśli liczba chętnych będzie mniejsza niż 15 osób.

Zgodnie z pkt. V.41 Wytycznych organizacyjno - metodycznych do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów w 2019 r. stanowiących załącznik do uchwały nr 2268/43/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 3 lipca 2018 r. przekazanie materiałów merytorycznych każdemu uczestnikowi szkolenia stanowi obowiązek jednostki organizującej obligatoryjne doskonalenie zawodowe biegłych rewidentów. 

W przypadku zainteresowania naszą propozycją prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.

Wpłaty prosimy dokonać na rachunek bankowy nr:

53 1940 1076 3183 8012 0000 0000, podając w tytule wpłaty: numer modułu szkolenia i nazwisko biegłego rewidenta. Wpłaty należy dokonać najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem danego szkolenia.


                                     Do pobrania:

                                               Zgłoszenie dla biegłych rewidentów w formacie word

 

 

 
Licznik odwiedzin Liczniki Copyright © 2021. Zakład Rachunkowości AWE. Designed by TeddyBear