O Nas PDF Drukuj Email


Zakład Rachunkowości AWE Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej ul. Niedurnego 55/1 powstał na bazie Biura Rachunkowego „AWE” działającego od 1994 roku. Biuro specjalizowało się w prowadzeniu ksiąg rachunkowych większych podmiotów gospodarczych oraz doradztwie podatkowym. Zakład Rachunkowości „AWE” Sp. z o.o. został utworzony w 2000 roku i wpisany do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział VIII Gospodarczo - Rejestrowy w Katowicach pod numerem RHB 18520. Powyższe ogłoszone zostało w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 88 (1168) z dnia 8 maja 2001 roku. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach w dniu 21. 06. 2002 roku dokonano wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem 0000119663. Powyższe zostało ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 8 lipca 2002r Nr 130 poz. 64657.  
NIP: 641-22-20-961
Regon: 277455310


Uchwałą Nr 480/ 38/ 2002 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 14 maja 2002 r. Spółka została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2670. Kapitał zakładowy wynosi 50 tys. zł. Wszystkie udziały w spółce objęte zostały przez osoby fizyczne obywatelstwa polskiego w tym biegłych rewidentów i doradcę podatkowego. Spółka jest ubezpieczona w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A. Spółkę reprezentuje dr Ewa Chorowska- Kasperlik biegły rewident nr 9797, doradca podatkowy nr 09149 i wieloletni nauczyciel akademicki. Do jej dorobku wpisuje się kilkadziesiąt artykułów publikowanych w „Rzeczpospolitej”, „Rachunkowości” SKwP i „Prawie Przedsiębiorcy” a także opracowanie 37 opinii dla Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz podległych Sądów Rejonowych oraz wypromowanie 34 licencjatów. Ścisła współpraca z Katedrami Rachunkowości, uczelniami państwowymi i prywatnymi owocuje zastosowaniem w Spółce AWE najnowocześniejszych metod, narzędzi i procedur badawczych. Zakład Rachunkowości AWE Sp. z o.o. zatrudnia biegłych rewidentów, doradców podatkowych oraz księgowych posiadających uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydanych przez Ministra Finansów. Związani ze Spółką biegli rewidenci:

dr Ewa Chorowska – Kasperlik
biegły rewident nr 9797

Adam Kęsik
biegły rewident nr 2154

Cecylia Skotnicka
biegły rewident nr 9499

Marta Gawlik
biegły rewident nr 10382

Arkadiusz Ludynia
biegły rewident
nr 10708

doradca podatkowy
nr 09897

Beata Zawadzka
biegły rewident nr 10080


Michał Lekston
biegły rewident nr 11925

Joanna Kobel
biegły rewident nr 9397

 

 



Biegli posiadają doświadczenie w badaniach sprawozdań finansowych i innych usługach poświadczających. Część biegłych posiada doświadczenie w badaniu jednostek sektora finansów publicznych , a część jest biegłymi sądowymi. Około 84% byłych pracowników Spółki z powodzeniem wykonuje aktualnie obowiązki Głównego Księgowego. Zakład Rachunkowości AWE Sp. z o.o. wykonuje usługi terminowo, w dogodnym dla zleceniodawcy czasie, a kwalifikacje zatrudnionych pracowników gwarantują zgodność wykonanej usługi z przepisami prawa. 


 


                                     Do pobrania:

                                                            Formularz Ofertowy w formacie pdf

 

 
 
Licznik odwiedzin Liczniki Copyright © 2021. Zakład Rachunkowości AWE. Designed by TeddyBear